Witamy

Witamy,

w prywatnym przedszkolu ”Baśniowa Kraina”. Przedszkole zostało uruchomione 28.09.2009.

Zapewniamy całodzienną troskliwą opiekę pod okiem wysoko wykwalifikowanej kadry.
Proponujemy bogatą ofertę 
zajęć dodatkowych oraz pełne wyżywienie przygotowywane we własnej kuchni.
Przyjmujemy dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat. Przy zapisie dziecka pobierane jest bezzwrotne wpisowe w wys. 300 zł.
UWAGA: DO KOŃCA SIERPNIA WPISOWE 250 zł.

Uwaga! Informujemy, iż w naszym przedszkolu trwa rekrutacja na rok 2014/2015.

 

Rekrutacja na sezon 2013/2014

Dokumenty do pobrania:

 Podanie w formacie PDF (61 KB)

Wypełnione i podpisane podanie należy dostarczyć do przedszkola przy ul. Rybackiej 3.

Oferta

Przedszkole BAŚNIOWA KRAINA mieści się przy ulicy Rybackiej 3 w dzielnicy Grabówka.

Do przedszkola przyjmowane są dzieci od 2,5 do 6 lat.

Zapewniamy domową atmosferę, troskliwą opiekę pod okiem wykwalifikowanej kadry, ciekawą ofertę zajęć dodatkowych.  Oferujemy smaczną domową kuchnię (4 posiłki dziennie – śniadanie, drugie śniadanie, obiad, podwieczorek).

Przedszkole jest czynne od godz. 7.00 do godz. 17.30. Pracujemy również w czasie ferii, przerw świątecznych i wakacji.

Oferta

• nauka jednego lub dwóch języków obcych.
* Zajęcia języka angielskiego odbywają się w naszym przedszkolu codziennie. Oprócz tego wszystkie inne aktywności prowadzone są dwujęzycznie co pomaga dzieciom osłuchać się z językiem w codziennych czynnościach takich jak spożywanie posiłków czy też mycie ząbków. Dzieci uczą się w formie zabawy, recytują wierszyki, śpiewają piosenki, słuchają historyjek i grają w dynamiczne różnorodne gry. Główny nacisk położony jest przede wszystkim na rozwój umiejętności słuchania ze zrozumieniem. Uczeń nie jest zmuszany do produkcji języka, choć jest oczywiście zachęcany i odpowiednio motywowany do werbalnych reakcji w języku obcym. Program zajęć przygotowany przez naszego lektora wykorzystuje wszystkie obszary edukacyjne i wspomaga wszechstronny rozwój dziecka, zarówno intelektualny jak i ruchowy. Zatem z nauką języka angielskiego splatają się zajęcia teatralne, plastyczne, muzyczne, kulinarne jak również z zakresu rytmiki. Dzieci mają również możliwość poznania kultury krajów anglojęzycznych i oglądania angielskich bajek w oryginale.
* drugi język w zależności od zainteresowania rodziców dziecka
• zajęcia rytmiczno-muzyczne
• plastyka
• gimnastyka ogólnorozwojowa
• zajęcia taneczne
• zajęcia z logopedą

Przedszkole prowadzą dwie nauczycielki z wieloletnim stażem pracy, z wyższym wykształceniem pedagogicznym oraz studiami podyplomowymi z wychowania przedszkolnego:
mgr Marta Zawadzka – 509 798 058
mgr Joanna Szymocha – 609 511 800

Tel. przedszkolny: 601 74 00 70

Plan dnia

Plan dnia

Organizację pracy w przedszkolu określa ramowy plan dnia, który uwzględnia wymagania higieniczno – zdrowotne, potrzeby rozwojowe dzieci oraz zamierzenia edukacyjne nauczycieli.

7.00 – 8.30 zajęcia poranne

ćwiczenia poranne
zabawa powitalna
zabawa ruchowa
zabawy w kącikach zainteresowań
przygotowanie sali do zajęć
opieka nad roślinami

9.00 – 9.30 śniadanie

10.00 – 11.00 realizacja tematu dnia

zajęcia w oparciu o podręcznik i karty pracy

11.00 drugie śniadanie

11.15 spacer (w przypadku sprzyjającej aury)

zajęcia i zabawy ruchowe na świeżym powietrzu
zabawy na placu zabaw
wycieczki krajoznawcze (grupa dzieci starszych)

12.30 – 13.00 obiad

mycie rączek, pomoc przy nakrywaniu stołu
utrwalanie form grzecznościowych przy posiłku

13.00 – 13.30 cisza poobiednia

wprowadzanie technik relaksacyjnych
słuchanie muzyki wyciszającej
czytanie bajek, opowiadań
spanie (grupa dzieci młodszych)

13.30 – 15.30 zajęcia dodatkowe

język angielski codziennie – zajęcia z lektorem
zajęcia rytmiczno – muzyczne (1x w tygodniu)
zajęcia logopedyczne wg harmonogramu
gimnastyka ogólnorozwojowa, zajęcia taneczne

14.15 podwieczorek w przerwie między zajęciami dodatkowymi

15.30 – 17.30 zajęcia popołudniowe

utrwalanie wierszyków, piosenek

Roczny plan pracy Niepublicznego Przedszkola „Baśniowa Kraina” na rok szkolny 2012/2013 (pdf)